Rundvisning på sygehusgrunden

Tirsdag den 27. august kl. 10.00

Arr. ved Peter Junge
Sygehusgrunden er et af Danmarks mest ambitiøse byudviklingsprojekter og ligger midt i Holstebro. Området er på 8,3 ha og rummer 86.286 m2 eksisterende byggeri, hvoraf størsteparten beholdes og transformeres til nye formål. Bydelen er med sin cirkulære tankegang et bevis på, at fremtidens bæredygtige målsætninger kan overholdes.


Sygehusgrunden er rum til fremtiden
Rundvisning hos Falck

Tirsdag den 24. september kl. 15.00.

Orientering og rundvisning ved områdeleder Lasse Bjerre

Besøg hos Falck. Hvad sker der fra vi ringer 112 til ankomst til Gødstrup? Områdeleder Lasse Bjerre vil fortælle om Falck generelt, især med de forretningsområder de arbejder inden for i dag. Han vil tage udgangspunkt i det præhospitale - hvilke muligheder og hvilken sammensætning er der i dag for hjælp, når man ringer 112.

Der bliver også en rundvisning på stationen og en præsentation af en ambulance. Under det indledende oplæg serveres kaffe og kage.

Forslag til nye arrangementer for museumsforeningens medlemmer.

Under overskriften:

Kend din by – kend din historie.

Udover onsdagsforedragene tilbyder vi vores medlemmerat gennemføre besøg rundt i byen, der dels tager udgangspunkt i fortiden, og som samtidigt trækker en tråd til nutiden.

Har du gode ideer til kommende besøg eller fortællinger, hører vi gerne fra dig. Vi er hele tiden interesserede i at kunne planlægge vores program for det kommende halvår i god tid.

Så har du et godt emne, må du meget gerne sende en mail til: Arvidlisbjerg@gmail.com