Holstebro Museumsforenings - Borbjerg Sparekasses Legat

Legatet, der ikke kan søges, uddeles til en eller flere personer, der har gjort sig bemærket ved kulturhistorisk arbejde, ydet en særlig indsats for Holstebro Museum eller fremmet kendskabet til kulturhistorien inden for Holstebro Museums virkeområde.

Legatet uddeles årligt ved Holstebro Museumsforenings generalforsamling.

Såvel Holstebro Museumsforening som Holstebro Museum kan indstille til prisen.

Legatbestyrelsen er identisk med bestyrelsen for Museumsforeningen.

Den årlige legatportion udgør 3.000 kr. Legatet er doneret af Borbjerg Sparekasse.

Ved generalforsamlingen 2024 modtog Michael Hviid fra Hjemmeværnets Historiske Center i Holstebro Borbjerg Sparekasses legat overrakt af Kristian Saugbjerg Andersen.

Ved generalforsamlingen i 2023 modtog Ann Bodilsen legatet.

På generalforsamlingen den 2. marts 2022 modtog Niels A. Larsen Borbjerg Sparekasses legat som tak for sin indsats på Holstebro Museum, i Museumsforeningen og ved etableringen af det nye lokalhistoriske arkiv i Holstebro. I direktør Mogens Christensens fravær overrakte bestyrelsesmedlem Kristian Saugbjerg Andersen legatet til Niels A. Larsen.