Onsdag den 12. juni var 50 medlemmer af Museumsforeningen på besøg hos Kaj Bech i Holstebro.

Peter Bech, 3. generation i firmaet, fortalte om det hele inden medlemmerne blev vist rundt i de store haller og kom tæt på maskinerne. Billedet i midten er forarbejde til fundamenterne til energistationerne i Idom.

Den 28. maj havde Museumsforeningen arrangeret "Kør selv tur" til Hogager og Borbjerg kirker. Kristian Andersen fra bestyrelsen bød velkommen til arrangementet og sognepræst Asger Petersen fortalte om Hogager kirke. På fotoet står Asger Petersen ved lyssøjlen, der er skænket til kirken ved dens 110-års jubilæum i 2009.

I Borbjerg fortalte formanden for menighedsrådet, Bent Hedegaard, om kirken og kirkegården. På fotoet står Bent Hedegaard ved Lysgloben fra 2018.

Den 14. maj var medlemmer af Museumsforeningen på gåtur rundt i Holstebro by med overskriften Dyr i byen. Turen var tilrettelagt af projektleder Lotte Isager. Lotte gik forrest på ruten og fortalte om byens historie ved de 12 pitstop, der var undervejs. Der er udgivet en folder med info og et kort over ruten. Hent folderen på museet.

Den 19. marts 2024 var Ernst Trillingsgaard klar til at fortælle løs for Museumsforenings medlemmer og alle andre interesserede.

De røde lygter var sat ud da en veloplagt Ernst Trillingsgaard, for 146 tilhørere, holdt erindringscafé med Bent Tilsted.

Vi fik mange gode historier fra Trillingsgaards tid som leder af Holstebrohallen - og lidt til.

Onsdag d. 13. marts 2024 afholdt Holstebro Museumsforening sin årlige generalforsamling med 90 deltagere.
Michael Hviid fra Hjemmeværnets Historiske Center i Holstebro fik Borbjerg Sparekasses legat overrakt af Kristian Saugbjerg Andersen.

Onsdag den 27. februar besøgte medlemmer fra Museumsforeningen Hjemmeværnsmuseet, Sønderlandsgade 8 i Holstebro. Hjemmeværnsmuseet har et stort udstillingsområde i kælderen under Hafniahus.