Gennem årene har antallet af frivillige, der har hjulpet til på museet svinget lidt som pendulet. Nogle gange mange og andre gange færre. Kendetegnende for museets historie har været, at når der er blevet efterspurgt hjælp, så har foreningens bestyrelse eller medlemmer af foreningen meldt sig under fanerne.


Og hvad har de frivillige lavet. Her skal nævnes nogle af områderne:

  • Køre rundt i Vestjylland med flyers om museet og hjælpe med at hænge plakater op.
  • Sørge for at Holstebro Motorerne i udstillingen med passende mellemrum startes til glæde for publikum.
  • Hjælpe til med rengøring, male når der skulle bygges nye udstillinger op, hjælpe med at flytte genstande.
  • Hjælpe med at servere til selskaber og større arrangementer.
  • Vise skoleklasser rundt i museets udstillinger.
  • Aktive i forbindelse med genrejsningen af Lokalhistorisk Arkiv.
  • Udbringe kuverter med foreningens post.
  • Forsøge at dække alle weekender som kustoder/museumsværter. Låse op – tænde lys – slukke og sætte alarmen til igen.
  • Hjælpe Jette Aas i museumscafeen.

Kunne du som medlem af Holstebro Museumsforening have lyst til at være med i det frivillige arbejde, så send en henvendelse herom til foreningen.