Holstebro Museumsforening er godt på vej mod de 100 år.
Foreningen blev dannet den 30. juni 1930.


Holstebro Museumsforening har med sine knap 600 medlemmer som formål

  • At arbejde for udbredelsen af kendskabet til Holstebro Museum og Lokalhistorisk Arkiv Holstebro
  • At støtte museet og lokalarkivet i deres funktioner med indsamling, indkøb, bevaring og formidling
  • At styrke museets og lokalarkivets placering i lokalsamfundet.


I vores del af landet indvies det første museum i Herning i 1896. 10 år senere danner en række historie interesserede mennesker Historisk Samfund i Ringkøbing Amt. Som årene går, ser man i Holstebro at flere kulturhistoriske værdifulde genstande fra Holstebro By og opland går til de allerede eksisterende museer i amtet. I 1916 samles en gruppe borgere i Holstebro med det formål at starte et museum i Holstebro. I december 1916 nedsætter Byrådet et udvalg ”til Tilvejebringelse af et Musæum i Holstebro”. Det ender med en invitation til byens borgere, hvor man ønsker en tilkendegivelse af, om der er stemning for oprettelse af et museum. Dagen efter kan man i Dagbladet læse, at Holstebro Museum nu er en realitet. I de sidste måneder af 1917 registreres 598 afleveringer. I 1918 registreres 554 afleveringer. Genstandene registreres og samles på grundskolens loft. (bygningen eksisterer stadigvæk i Danmarksgade)


De følgende år registreres stadigvæk genstande, men der er stilstand. I 1929 stifter en lang række museer Dansk kulturhistorisk Museumsforening. Formålet med foreningen er at fremme de kulturhistoriske museer og få startet et samarbejde mellem dem.  Det betyder, at man samme år opretter museer i Lemvig, Struer og Skjern. Byrådet i Holstebro beslutter samme år, at der skal oprettes et museum i Holstebro, og at man vil forsøge at danne en museumsforening, der får til opgave at forvalte de af kommunen indsamlede museumsgenstande. Museumsforeningen dannes den 30. juni 1930.


Inden dannelsen blev der annonceret kraftigt i de lokale dagblade. Teksten lød: ”Bliv medlem af Holstebro og Oplands Museumsforening. De kan melde dem ind ved blot at ringe paa vore telefoner: Holstebro 225, 55 eller 248. Støt værnet om Fædrenes Minde.”


Bestyrelsen kom til at bestå af 6 medlemmer af museumsforeningen og 3 byrådsmedlemmer. Af vedtægterne fremgik det, at formanden for Holstebro Museumsforening samtidigt var formand for Holstebro Museum.

I løbet af det næste år bliver Lægård Mølles hovedbygning stillet til rådighed for museet, og den 5. juni 1931 åbner museet. I 9 montrer og skabe m.m. fremvises nu hver dag fra kl. 15 – 17 og fredage tillige fra kl. 19 – 21 en lang række kulturhistoriske, værdifulde genstande fra Holstebro By og opland. Entreen var dengang 50 øre for voksne og 25 øre for børn.


I de følgende år har de frivillige medlemmer af foreningen travlt med registrering, arrangementer og udgravninger. Og hvem er de borgere der står bag museet? Det er et bredt udsnit af borgere med historisk interesse. I kilderne finder vi lærere, købmænd, konsulenter, landmænd, tobaksarbejdere, snedkere, håndværkere, cigarhandlere og mange flere. Kort og godt en passende blanding af folk fra byen og landet. I dag er der borgere med andre job end fra starten, men kendetegnende for de aktive foreningsmedlemmer, er et ønske om at støtte op om museet.


Først i 1972 bliver der ansat uddannet personale til at stå i spidsen for museet. 1. januar 1972 ansættes Torben Skov som museumsinspektør. To år senere skriver museumsforeningen til Byrådet, hvor man ønsker at drøfte et nybyggeri for et eller flere museer.


I 1986 tages det første spadestik. Året efter er kælderetagen færdig, men der er ikke midler til at videreføre byggeriet. I sådan en situation er folkeviddet hurtig til at døbe kælderen som Holstebros dyreste kartoffelkælder. I to år dækker vintermåtterne over kælderen, inden byggeriet genoptages. Den 22. maj 1992 kan kulturminister Grethe Rostbøll indvie det nye Holstebro Museum. Siden er museet udvidet flere gange.


Holstebro Museumsforening ønskede i løbet af 2023 at få etableret deres egen hjemmeside med domænenavnet: holstebromuseumsforening.dk. Den blev startet november 2023 og er stadigvæk under udvikling.

Webmaster: Marianne Krejbjerg