Tirsdag den 5.12. var 41 medlemmer af Holstebro Museumsforening på rundvisning hos Kastrup Vinduer i Mejrup.

Lasse Kastrup fortalte om fabrikkens historie og viste rundt i produktionen.

Den 28. november 2023 var medlemmer fra Museumsforeningen på besøg på Holstebro Brandmuseum, Særkærparken 142, Holstebro. Per Borg fortalte om museets tilblivelse.
Holstebro Brandmuseum er normalt åbent tirsdage fra kl.19 til 20. Der er gratis adgang.

Den 16. november gentog Museumsforeningen et spændende besøg for en gruppe af foreningens medlemmer på Holstebro Kaserne, Dragonmuseet og Soldaterhjemmet.

Den 31. oktober 2023 var 23 medlemmer på rundvisning på Strandingsmuseet i Thorsminde. Her fortælles historien om de to engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence og deres skæbnesvangre forlis i 1811.


Den 24. oktober var medlemmerne på rundvisning i det eventyrlige loft på Holstebro Museum. Her fortaltes historien om skelettet af en kvinde fra jernalderen, der blev gravet op i forbindelse med tørvegravning i 1944. Skelettet fik efterfølgende en omtumlet rejse via Sahl Skole, Vinderup Skole og til sidst gemt af vejen i en kuffert på Vinderup Skole, inden skelettet kom til Holstebro Museum.

Museumsforeningen har været på tre virksomhedsbesøg på Westpack i efteråret 2023. Første gang den 12.10. WP står for gaveæsker. Alle turene til WP har været overtegnet, så et nyt hold på 40 medlemmer får muligheden til april for at høre den spændende historie om virksomheden.

11. oktober var et onsdagsforedrag ændret til en erindringscafe. Tidligere formand Viktor Hedegaard sad i den varme stol og fortalte om mange oplevelser i hans 25 år i museumsforeningens bestyrelse.  Ikke mindre end 76 medlemmer havde fundet vej til erindringscafeen.


Kør-selv-tur til Stubber Kloster 28. august 2023. Lars Novrup Frederiksen fortæller levende om klostrets historie.

Den gådefulde klosterruin ligger smukt på en lille holm i Stubbergaard Sø. Klosteret bliver nævnt første gang i 1268. Det var beboet af benedektiner-nonner. Det har været dygtige og arbejdsomme nonner, som gennem århundrederne har oparbejdet en kæmpe virksomhed, med mange fæstegårde under sig, to vandmøller og et udstrakt jordtilliggende. I dag er kun kælderen tilbage. Lars Novrup Frederiksen har skrevet to romaner om Kirstine, som bliver priorinde på Stubber Kloster.

Bo Andersen fra Vestforsyning forklarer, hvorledes sluserne ved Vandkraftsøen bliver styret, og Arvid Lisbjerg fortæller historien bag oprettelsen af vandkraftværket.

Det populære tilbud til Museumsforeningens medlemmer gentages medio juni 2024.

Den 2. august tog 57 medlemmer af Holstebro Museumsforening på bustur til Grathe Hede og Blicheregnens Museum i Thorning.

"Slagmarken", Grathe Hede, er fornemt markeret i landskabet med mindesten og selvbetjent lyd.


Udover St. St. Blicher og lokalhistorie om "Livet på landet", rummer museet en spændende særudstilling om Svend, Knud og Valdemar. Som et kuriosum har museet også udstillet en fantastisk samling af udstoppede fugle og danske rovdyr.

Onsdag den 3. juni var en busfuld medlemmer af Holstebro Museumsforeningen på tur til I. C. Christensens hus i Hee og Hee Kirke.